Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Lausunto valtuustoaloitteeseen "Vuoroasuminen koulukyydin perusteeksi Porin alueella”

PRIDno-2019-3886

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

 

Nuorisovaltuusto on päättänyt ottaa kantaa valtuustoaloitteeseen ”Vuoroasuminen koulukyydin perusteeksi Porin alueella”.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi

Hyväksytään lausunto (liite) ja päätetään sen lähettämisestä eteen päin.

Päätös

Hyväksyttiin lausunto (liite) ja päätettiin sen lähettämisestä kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.