Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Mitä haluaisit Poriin? -kilpailu

PRIDno-2019-3906

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Sekä kevään että syksyn ryhmäytymisleireillä on pohdittu Mitä haluaisit Poriin? -kilpailun järjestämistä. Kilpailu ajoittuisi mahdollisesti marraskuulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Mietitään kilpailun järjestämistä ja perustetaan tarvittaessa toimikunta.

Päätös

Mietittiin kilpailun järjestämistä ja perustettiin toimikunta.

Liitettiin toimikunnan jäseniksi Kia Tarvainen, Mea Vähä-Jakkola, Selina Grönberg ja Anni Halminen.

Puheenjohtajaksi Matti Sjöholm. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.