Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Nuori Pori Harrastaa

PRIDno-2019-3884

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuori Pori Harrastaa -tapahtuma järjestetään lauantaina 24.8. Nuorisovaltuusto on tapahtumassa pitämässä pistettä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään budjetti tapahtumaa varten, käydään läpi pisteen toiminta sekä pisteelle osallistuvat nuorisovaltuutetut.

Päätös

Päätettiin budjetti tapahtumaa varten, käytiin läpi pisteen toiminta sekä pisteelle osallistuvat nuorisovaltuutetut.

Paikalle tulee Anni Halminen, Selina Grönberg ja Sofia Rantanen koko ajaksi, Rasmus Lindfors alkuun. 

Budjetiksi 200€.

Pisteellä samanlaista toimintaa kuin Amazing Race -tapahtumassa. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.