Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Nuorisovaltuuston jakamat stipendit

PRIDno-2019-3930

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on aiemmin jakanut stipendejä. Ryhmäytymisleirillä pohdittiin, jos taas voitaisiin vuosien jälkeen pohtia samanlaista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan Nuorisovaltuuston mahdollisuudesta jakaa stipendejä.

Päätös

Keskusteltiin Nuorisovaltuuston mahdollisuudesta jakaa stipendejä.

Riikka selvittää käytännön toimia stipendien jakamiseksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.