Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi toimikuntien terveiset. 

- SuomiAreena-toimikunta

- Amazing Race -toimikunta

- luokkaretkiavustuskilpailutoimikunta

- kansainvälisyystoimikunta

- eduskuntamatkatoimikunta

- tiedotustiimi

Ehdotus

Esittelijä

  • Sofia Rantanen, sofia.rantanen@pori.fi
  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi
  • Antti Knuuttila, antti.knuuttila@pori.fi
  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet. Lakkautetaan Amazing Race -toimikunta.

Päätös

Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät toimikuntien tilanteet. Lakkautettiin Amazing Race -toimikunta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.