Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Nuvavideon tilannekatsaus

PRIDno-2019-3904

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston nuvavideon tekemiseen saadaan apua Jarkko Montoselta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käydään läpi nuvavideon käsikirjoitus ja roolit. Sovitaan alustavista kuvauspäivämääristä.

Päätös

Käytiin läpi nuvavideon käsikirjoitus ja roolit. Sovittiin ensimmäiseksi kuvauspäiväksi 3.9. ja seuraavaksi kokouksen yhteydessä 5.9.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.