Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Osallisuusseminaari

PRIDno-2019-3892

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto järjestää myös tänä syksynä vuosittaisen osallisuusseminaarin, johon kutsutaan edustajia oppilas- sekä opiskelijakuntien hallituksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan osallisuusseminaarista ja perustetaan toimikunta.

Päätös

Keskusteltiin osallisuusseminaarista ja perustettiin toimikunta. 

Liitettiin toimikunnan jäseniksi Kia Tarvainen, Matti Sjöholm, Selina Grönberg, Rasmus Lindfors, Sofia Rantanen ja Anni Halminen. Valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Mea Vähä-Jaakkola. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.