Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mea Vähä-Jaakkola ja Kia Tarvainen.