Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan puuttuminen

PRIDno-2019-3905

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Ryhmäytymisleirillä (16. - 18.8.) keskusteltiin aloitteesta seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyen. Puhuttiin tavoista, joilla niitä voitaisiin vähentää ja tietoisuutta saataisiin lisättyä. Porin kaupungin kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön päällikkö Tero Grönmarkiin ollaan jälleen oltu yhteyksissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan toimenpiteistä, joita vaaditaan tietoisuuden lisäämiseen sekä mahdollisesti jopa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vähentämiseen.

Päätös

Keskusteltiin toimenpiteistä, joita vaaditaan tietoisuuden lisäämiseen sekä mahdollisesti jopa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vähentämiseen. Puheenjohtaja on yhteydessä kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön päällikköön. Nuorisovaltuutettujen mielestä asiasta tulisi puhua 5.-9. luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille.  


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.