Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Yhdenvertaisuus Nuorisovaltuustossa

PRIDno-2019-3894

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston ryhmäytymisleirillä (16.-18.8.) keskusteltiin yhdenvertaisuudessa ja tehtiin listaa huomioon otettavista asioista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta liitteen pohjalta.

Päätös

Päätettiin yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta liitteen pohjalta. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.