Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 4.2. Vaikuttamisen polun kyselytunti

PRIDno-2020-320

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Tiistaina 4.2. järjestetään vaikuttamisen polun kyselytunti ajankohtana 12-13.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään, ketkä menevät 4.2. vaikuttamisen polun kyselytunnille. Katsotaan vielä kysymykset läpi.

Päätös

Päätettiin, että Kalle Käkelä menee 4.2. vaikuttamisen polun kyselytunnille. Katsottiin vielä kysymykset läpi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.