Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Aktiivipäivät ABC ja HC (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Aktivipäivät ABC ja HC järjestetään Seinäjoella 6.-8.3.2020.

Ehdotus

Keskustellaan Aktiivipäivistä ja niihin osallistuvista nuorisovaltuutetuista.

Päätös

Keskusteltiin Aktiivipäivistä ja niihin osallistuvista nuorisovaltuutetuista.

Näillä näkymillä sinne osallistuu viisi (5) nuorisovaltuutettua.

Osallistumismaksu on sata (100) euroa.

Päätettiin budjetiksi 700€.