Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Budjetin myöntäminen vanhojen kuvakilpailuun

PRIDno-2020-323

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Vanhojen kuvakilpailu -toimikunta esittää kilpailun budjetiksi sata (100) euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Rasmus Lindfors, rasmus.lindfors@pori.fi

Päätetään budjetiksi sata (100) euroa.

Päätös

Päätettiin budjetiksi sata (100) euroa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.