Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Budjetin seuranta

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Nuorisovaltuuston budjetista on kulunut 1490,40€.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.