Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Edustajan valinta lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään

PRIDno-2020-279

Perustelut

Porin Nuorisovaltuusto valitsee edustajan ja varaedustajan lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Valitaan edustaja ja varaedustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään.

Päätös

Valittiin edustajaksi Jere Hännikkälä sekä varaedustajaksi Matti Sjöholm lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään.

Tiedoksi

Lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.