Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.