Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 META

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.