Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.