Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Piirien ja Manujen koulutusviikonloppu

PRIDno-2020-370

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Piiri- ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen toimijakoulutuspidetään 8.- 9.2.2020 Helsingissä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi

Keskustellaan nuorisovaltuustojen jäsenten osallistumisesta koulutuksiin.

Päätös

Keskusteltiin nuorisovaltuustojen jäsenten osallistumisesta koulutuksiin.

Mea Vähä-Jaakkola osallistuu piiritoimijakoulutukseen ja Matti Sjöholm osallistuu Manujen koulutukseen.

Päätettiin, että Nuorisovaltuusto korvaa heidän osallistumisensa. 

Päätettiin budjetiksi 60€

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.