Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anni Halminen ja Sofia Rantanen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anni Halminen ja Sofia Rantanen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.