Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ryhmäytyminen

PRIDno-2020-324

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

29.2.-1.3. järjestetään nuorisovaltuuston ryhmäytyminen Tammen tilalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan ryhmäytymisen budetista, vastuunjaosta ja ohjelmasta.

Päätös

Keskusteltiin ryhmäytymisen budjetista, vastuunjaosta ja ohjelmasta.

Päätettiin, että lähdetään Tammen tilalle lauantaina 29.2. klo 10.30 ja lähdemme sieltä sunnuntaina 1.3. klo 15.00.

Päätettiin, että Riikka Kataja ja puheenjohtajisto suunnittelevat ryhmäytymisen ohjelman.

Puheenjohtajisto selvittää keitä on tulossa mukaan. 

Päätetään budjetista ensi kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.