Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sydämen asiat

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käsitellään sydämen asiat.

Päätös

Käsiteltiin sydämen asiat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.