Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedotussuunnitelma 2020

PRIDno-2020-321

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi tiedotussuunnitelma 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Hyväksytään tiedotussuunnitelma 2020.

Päätös

Hyväksyttiin tiedotussuunnitelma 2020. Lisättiin siihen kohta Youtube. Julkaistaan sinne tilanteen tullessa videoita.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.