Nuorisovaltuusto, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vuoden 2020 teema

PRIDno-2020-356

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan vuoden 2020 teemasta, jota halutaan edistää yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 teemaksi nuorten mielenterveys.

Päätös

Valittiin vuoden 2020 teemaksi nuorten mielenterveys.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.