Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton