Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 72 Kesäkuun ryhmäytyminen

PRIDno-2019-2333

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Päätetään ryhmäytymisen ajankohta, tekeminen ja paikka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää kesäkuun ryhmäytymisen ajankohdan. Päätetään ryhmäytymisen järjestämisestä piknikin muodossa Kirjurinluodossa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti kesäkuun ryhmäytymisen ajankohdaksi 18.6. klo 17. Päätettiin ryhmäytymisen järjestämisestä piknikin muodossa Kirjurinluodossa. Päätettiin ryhmäytymisen budjetiksi 150 euroa. Puheenjohtajisto ja sihteeristö hoitaa kaupassakäynnin.