Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Koska kokouskutsut lähetettiin ennen määräaikaa ja kokouksen kokoonpano täyttää säännöissä mainitut kriteerit, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.