Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 75 Määräaikaisen poissaolon myöntäminen

PRIDno-2019-2299

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutettu Lauri Suojanen aloittaa asepalveluksen 8.7. ja pyytää määräaikaista poissaoloa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää myöntää Lauri Suojaselle määräaikaisen poissaolon 8.7. alkaen asepalveluksen takia. Nuorisovaltuusto myös päättää, että Suojanen saa jatkaa tehtäviään kaupunginvaltuustossa, mikäli hän niistä pystyy suoriutumaan. Myönnetään Suojaselle ero tehtävistään Porin lapsi- ja nuorisopoliittisessa johtoryhmässä 8.7. alkaen.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti myöntää Lauri Suojaselle määräaikaisen poissaolon kokouksista 8.7. alkaen asepalveluksen takia. Nuorisovaltuusto myös päätti, että Suojanen saa jatkaa tehtäviään kaupunginvaltuustossa, mikäli hän niistä pystyy suoriutumaan. Myönnettiin Suojaselle ero tehtävistään Porin lapsi- ja nuorisopoliittisessa johtoryhmässä 8.7. alkaen.

Esteellisyys

  • Lauri Suojanen