Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 70 Nuorisovaltuuston lausunto valtuustoaloitteeseen

PRIDno-2019-2335

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto päätti kantansa kahdeksan kouluaamuista luopumiseen kokouksessaan 28.3. Puheenjohtajisto ja Lauri Suojanen ovat kirjoittaneet lausunnon aiheesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy lausunnokseen päätösehdotuksen liitteen.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi lausunnokseen päätösehdotuksen liitteen.