Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 67 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne (tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma) sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne (tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma) sekä tulevat suunnitelmat.