Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 71 Nuorisovaltuutettujen kokouspalkkiot

PRIDno-2019-2334

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Kokouksessa esitellään puheenjohtajan teettämän kyselyn tuloksia, joista tulee ilmi eri kuntien käytäntöjä nuorisovaltuutettujen kokouspalkkioiden suhteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan Porin Nuorisovaltuuston kokouspalkkiotilanteesta.

Päätös

Keskusteltiin Porin Nuorisovaltuuston kokouspalkkiotilanteesta. Nuorisovaltuusto on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, jossa nuorisovaltuutetuille korvataan tapahtumista aiheutuvia kustannuksia. Nuorisovaltuutetuilla on myös mahdollisuus kokoustarjoiluihin.