Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 74 Nuortenideat.fi -yhteyshenkilön nimittäminen

PRIDno-2019-2302

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto tarvitsee yhteyshenkilön nuortenideat.fi -palveluun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto valitsee yhteyshenkilön nuorenideat.fi -palveluun.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi Kalle Käkelän yhteyshenkilöksi nuorenideat.fi -palveluun.