Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Juuso Jaakonsaari (varalla Emma Jönkkäri).

Päätös

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Juuso Jaakonsaari ja Matti Sjöholm.