Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 69 Sääntömuutokset

PRIDno-2019-2332

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Sääntömuutosehdotukset on merkitty liitteeseen violetilla tekstillä. Poistettava kohta on vedetty viivall yli.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää muuttaa sääntöjä seuraavasti:

 

3§ Jäsenet

- Lisätään toisen kappaleen loppuun lause: "Nuorisovaltuuston enimmäisjäsenmäärä on 30 henkilöä."

- Lisätään kolmannen kappaleen loppuun virke: "Kun henkilö hyväksytään Nuorisovaltuuston jäseneksi, hänelle luodaan Aapeli-tunnukset sekä pori.fi -sähköpostiosoite."

 

10§ Nuorisovaltuuston koollekutsuminen

- Korvataan ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen sana "Puheenjohtajisto" sanalla "Sihteeristö"

- Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun lause: "Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuutettujen pori.fi -sähköpostiosoitteeseen."

Päätös

Nuorisovaltuusto muutti sääntöjä seuraavasti:

 

3§ Jäsenet

- Lisättiin toisen kappaleen loppuun lause: "Nuorisovaltuuston enimmäisjäsenmäärä on 30 henkilöä, ja heidät otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä."

- Lisättiin kolmannen kappaleen loppuun virke: "Kun henkilö hyväksytään Nuorisovaltuuston jäseneksi, hänelle luodaan Aapeli-tunnukset sekä pori.fi -sähköpostiosoite."

 

10§ Nuorisovaltuuston koollekutsuminen

- Korvattiin ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen sana "Puheenjohtajisto" sanalla "Sihteeristö".

- Lisättiin ensimmäisen kappaleen loppuun lause: "Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuutettujen pori.fi -sähköpostiosoitteeseen."