Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 68 Satakunnan nuorisofoorumi 6.5.

PRIDno-2019-2331

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

SataNuva järjestää nuorisofoorumin 6.5.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto valitsee osallistujat nuorisofoorumiin.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi osallistujat SataNuvan 6.5. järjestämään nuorisofoorumiin. Nuorisofoorumiin osallistuvat Kalle Käkelä, Arttu Lindqvist, Silja Nikkanen ja Noora Nykänen (sekä Selina Grönberg).