Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 76 Uuden edustajan valinta Porin lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään

PRIDno-2019-2301

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Lauri Suojaselle myönnetään kokouksessa ero tehtävästään Porin lapsi- ja nuorisopoliittisessa johtoryhmässä. Nuorisovaltuusto tarvitsee uuden edustajan 8.7. alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto valitsee uuden edustajan Porin lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään 8.7. alkaen.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi Kalle Käkelän uudeksi edustajaksi Porin lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään 8.7. alkaen. Valittiin Kia Tarvainen uudeksi varaedustajaksi.