Nuorisovaltuusto, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 73 Valmistuvien nuorisovaltuutettujen muistaminen

PRIDno-2019-2303

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on aiempina vuosina muistanut ylioppilaiksi valmistuvia nuorisovaltuutettuja paistinpannulla. Pohditaan myös, halutaanko muistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistunutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää muistaa ammatillisesta koulutuksesta sekä lukiosta valmistuvia nuorisovaltuutettuja paistinpannulla.

Päätös

Ylioppilaiksi valmistuvat Ann-Nina Heikkilä, Emma Jönkkäri, Emma Sjöholm sekä Lauri Suojanen. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu Julia Mäkivaara. Ostetaan valmistuville Gigantin Swordfish 28cm paistinpannut. (5 x 19,95€) Päätettiin budjetiksi 100 euroa. Hankinnat hoitaa puheenjohtajisto. Valmistuville toimitetaan paistinpannut henkilökohtaisesti. 

Esteellisyys

  • Ann-Nina Heikkilä Lauri Suojanen