Nuorisovaltuusto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Alkuvuoden ryhmäytyminen

PRIDno-2020-6044

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan alkuvuoden ryhmäytymisestä ja Tammentilan varaamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan alkuvuoden ryhmäytymisestä ja Tammentilan varaamisesta.

Päätös

Keskusteltiin alkuvuoden ryhmäytymisestä ja Tammen tilan varaamisesta.

Päätettiin ryhmäytymisen ajankohdaksi 15-17. tammikuuta. Paikaksi valikoitui Tammen tila.