Nuorisovaltuusto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.