Nuorisovaltuusto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Osavuositoimintakertomus 1.1.-10.12.2020

PRIDno-2020-6171

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.-10.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käydään läpi osavuositoiminta kertomus ajalta 1.1.-10.12.2020.

Päätös

Käytiin läpi osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.-10.12.2020. Läpikäyty kertomus oli nuorisovaltuuston Drivestä löytyvä tiedosto. Kyseistä tiedostoa käytettiin, koska esityslistan tiedosto oli virheellinen.

Lisättiin kertomuksen yleistä- sekä koulutus ja ryhmäytyminen -kohtiin nuorisovaltuuston syksyinen ryhmäytymispäivä.

Korjattiin osavuositoimintakertomuksen lukuisia kirjoitusvirheitä.

Liitteet

Oheismateriaali