Nuorisovaltuusto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erik Arnst ja Selina Grönberg.

Päätös

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elsa-Maria Oksanen ja Atte Mannila.