Nuorisovaltuusto, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.