Nuorisovaltuusto, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 88 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.