Nuorisovaltuusto, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 87 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Perustelut

Keskustellaan nuorisovaltuuston käytänteistä korona-tilanteen aikana ja tulevista suunnitelmista. 

Ehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.