Nuorisovaltuusto, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Selina Grönberg ja Anni Halminen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Selina Grönberg ja Anni Halminen.

Palattiin kohtaan §84:n jälkeen. Valittiin Kalle Käkelä pöytäkirjantarkastajaksi Selina Grönbergin tilalle.