Nuorisovaltuusto, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 89 Uuden jäsenen liittäminen Porin Nuorisovaltuustoon (lisäpykälä)

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi voi liittyä 13-20-vuotias Porissa asuva ja/ tai opiskeleva nuori. Nuoren tulee käydä kahdessa nuorisovaltuuston kokouksessa ennen jäseneksi liittämistä.

Ehdotus

Liitetään Atte Mannilla Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi.

Päätös

Liitettiin Atte Mannilla Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi.