Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Budjetin seuranta

Valmistelija

  • XJohanna M Laine

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Sjöholm, matti.sjoholm@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Päätös

Rahastonhoitaja ei ollut kokouksessa paikalla, mutta edellisen kokouksen jälkeen hankitoja ei olla tehty.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.