Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Edustajan valinta lapsiystävällisen kuntatyön ohjausryhmään

PRIDno-2021-3799

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan Nuorisovaltuuston edustaja lapsiystävällisen kuntatyön ohjausryhmään vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Valitaan Nuorisovaltuuston edustaja lapsiystävällisen kuntatyön ohjausryhmään vuodelle 2021.

Päätös

Siirrettiin asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.