Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kaupunginvaltuutetun vierailu

PRIDno-2021-3799

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuuston jäsen Julia Liljegren vierailee Nuorisovaltuuston kokouksessa. Keskustellaan muun muassa Nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston yhteistyöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Porin kaupunginvaltuuston jäsen Julia Liljegren vierailee Nuorisovaltuuston kokouksessa. Keskustellaan muun muassa Nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston yhteistyöstä.

Päätös

Julia Liljegren estyi tulemasta paikalle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.