Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 META

Valmistelija

  • XJohanna M Laine

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muuta esille tulevaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.